Skip to content
T: 08-29 95 16 M: 070-364 00 44 E: bfg@bfg-affarsutveckling.se
Om BFG

BFG Affärsutveckling

2001: BFG Affärsutveckling AB startas med verksamhet inom områdena ledarskap, affärsutveckling och säljträning med kärnverksamheten inom affärsförhandling.

2009: Konceptet AffärsHälsa utvecklas. Det tar utgångspunkt i friskfaktorer hos individer och organisationer, med fokus på att identifiera skillnaden mellan närvaro och verklig närvaro i en verksamhet.

AffärsHälsa har praktiska analysverktyg som tydliggör de ekonomiska konsekvenserna av ett förbättrat hälsoläge. Utvecklade riktlinjer för hur ett modernt ledarskap kan vävas samman med livsstilsfrågor och därigenom skapa förutsättningar för en förbättrad hållbarhet och produktivitet.

”Rätt ledarskap ger bättre hälsa”

2011: Kärnverksamheten vidareutvecklas nu ytterligare genom att de nya kurserna i förhandling skapas. Syftet är att sätta tydligare fokus på det som verkligen händer vid förhandlingsbordet och därigenom skapa förståelse för och insikt i de faktorer som är avgörande för en framgångsrik affärsuppgörelse.

2012: Kursen Från strikta regler till Dirty tricks lanseras nu som öppen utbildning i Stockholm, Göteborg och Malmö.

2013: Boken Koka aldrig soppa på en spik ges nu ut som en första handbok i förhandling och är direkt kopplad till de öppna utbildningarna.

2014: Begreppen mikrokurser och ”blended learning” blir nu mer aktuellt då de öppna kurserna på marknaden tenderar att kortas ner i tid och innehåll. Under senare delen av året producerar BFG tillsammans med Miyagi Education de första webbaserade onlineutbildningarna i förhandling. Utbildningen Från strikta regler till Dirty tricks introduceras nu som en “blended learning utbildning”, vilken nu inleds med 8 st 20 minuters e-learninglektioner, innan det är dags för två traditionella kursdagar, där de nyvunna kunskaperna nu kan diskuteras, analyseras och tränas i olika specialskrivna övningar.

2016: Under våren påbörjas ett samarbete med Advokatfirma Fürst & Partners, då tydliga signaler från marknaden visar på ett behov av att kombinera förhandling med affärsjuridik och avtals rätt. Under hösten lanseras den nya utbildning, Förhandling & Affärsjuridik för inköpare.

Boken Förhandla från strikta regler till Dirty tricks lanseras i september. En bok som belyser problemställningar och förhandlingstekniska metoder från såväl köpande som säljande part i en förhandling. Boken är också kurslitteratur till utbildningarna.
De första förhandlingsutbildningarna börjar genomföras i Norge under september.

2017: Under 2017 utökas samarbetet med advokatfirman BondeBarzey med i första hand företagsinterna utbildningar i Förhandling och Affärsjuridik för näringslivet. Detta år expanderar också samarbetet med Sälj & Marknadshögskolan, där kursen Internationell sälj- och Marknadsföring nu helt genomförs av BFG i Stockholm och Göteborg.

BFG vidareutvecklar nu samarbetet med kursarrangörerna Confex, Greater Minds och Hexanova, vilka nu marknadsför BFG,s förhandlingskoncept under sina respektive varumärken.

2018: Under 2018 märks nu en kraftig expansion vad gäller efterfrågan på förhandlingsutbildningar, mycket tack vare det nära samarbetet med kursarrangörerna. Expansionen omfattar såväl företagsinterna som öppna utbildningar, där bokningarna har stigit från 17st tvådagarskurser 2017, till 40st, under innevarande år.

Detta år blir också Sälj & Marknadshögskolan kursarrangör för BFG,s Förhandlingskoncept och 4st öppna kurser marknadsförs som ett första steg i detta samarbete. BFG genomför nu även förhandlingskonceptet i Key Account Management kursen i Göteborg och Stockholm för Sälj & Marknadshögskolan.

 

Bo Gustafsson VD