Skip to content
T: 08-29 95 16 M: 070-364 00 44 E: bfg@bfg-affarsutveckling.se
Förhandla

Från strikta regler till dirty tricks

En öppen ”blended learning” utbildning, där du först studerar åtta e-learnig lektioner à 20 minuter och där inhämtar de väsentligaste kunskaperna i förhandling.

Därefter följer två kursdagar där vi tillsammans kommer att reflektera, diskutera, analysera och träna förhandling i specialskrivna övningar. Allt i avsikt att skapa förståelse för och insikt i de faktorer som är avgörande för att förbereda och genomföra en professionell affärsförhandling.

Utbildningens röda tråd är principerna för en hållbar och långsiktig överenskommelse som båda parter ska känna sig nöjda med.

Målet med utbildningen är att ge dig en struktur på ditt förhandlingsbeteende. Du kommer att förstå att förhandling inte är någon snällhetstävling, du kommer att känna igen taktiska utspel och veta hur du hanterar burdusa beteenden.

Dessutom kommer du att ha lärt dig att undvika missbedömningar av styrkeförhållanden och inte ge motparten fördelar som de inte borde haft.

I kursen ingår följande:

E-learning: 8 lektioner á 20 minuter

Dag 1

- Förhandlingsprocessen
- Affärsplanering & Analys
- Praktikfallsstudie
- Styrkepositionering
- Sonderande förhandling
- Lobbying mot beslutsgrupp
- Övningar
- Taktiska utspel & Dirty Tricks
- Förhandlingsutrymmet

Dag 2

- Förhandlingsträning
- Variabler
- Konflikter under förhandling
- Slutförhandling
- Taktisk agenda
- Maktbalans
- Blockeringar
- Personlig förhandlingsprofil
- Förhandlingens grundbultar

Boken

Förhandla från strikta regler till dirty tricks

 

Pris: 9 900 kronor ex. moms

Nästa kurstillfälle

2019

Januari:
17-18 Vaxjö

Mars:
12-13  Göteborg

April:
9-10  Umeå
24-25 Stockholm

Maj:
2-3 Göteborg
7-8  Malmö
9-10 Malmö
14-15 Göteborg
16-17 Malmö
21-22 Göteborg
23-24 Stockholm
28-29 Stockholm

November :
20-21 Göteborg
27-28 Göteborg

December:
4-5  Malmö
11-12  Stockholm
17-18  Stockholm

 

Förhandla-omslag

Kursledare

Bo-Gustafsson

Bo Gustafsson

Har sedan 1982 genomfört kvalificerade utbildningar i affärsförhandling. Parallellt utvecklat och utformat förhandlingsstrategier och varit aktiv vid förhandlingsbordet i ett stort antal affärsförhandlingar.

Referenser

Ett par mycket inspirerande dagar där jag tar med mig god kunskap in i nästa förhandling.

Henrik Jungert, UW-Elast AB

En lärorik och inspirerande kurs som gav många bra tips som jag aldrik tänkt på tidigare. Redan en vecka efter kursen hade jag stor nytta av kursen. Jag är mycket nöjd.

Bo Richardsson, Vadsbolås Skaraborg

I mitt arbete som projektledare förhandlar jag ofta. Kursen har gjort mig bättre rustad och även gett mig aha-upplevelse. Jag rekommenderar till alla kommunala beställare.

Johan Bengtsson, Mariestads kommun

WOW! Redan efter första kursdagen gav den tillbaka i lönsamhet till företaget. Jag har redan nu ändrat mina affärsmässiga beteende. Pedagogiken var på topp, med föreläsningar, exempel och bra övningar.

Sofia Svensson, Hotel Sjöstaden AB

Spännande ögonöppnare med intressanta praktikfall och exempel. ett värdefullt lärande för mitt framtida agerande i samtliga förhandlingssituationer.

Fredrik Johansson, Arne Lorentzon AB