Skip to content
T: 08-29 95 16 M: 070-364 00 44 E: bfg@bfg-affarsutveckling.se
writing-1149962_1920

Förhandlingsteknik & Affärsjuridik

En två dagars öppen förhandlingsutbildning där pedagogiken tar utgångspunkt i deltagarnas egna affärsprojekt, där nyvunna kunskaper och förbättrade färdigheter inom avtalsskrivning och affärsjuridik direkt ska kunna tillämpas i arbetet.

En unik utbildning där mångårig erfarenhet inom förhandling kombineras med djupa kunskaper inom avtalsrätt. Båda kursledarna är experter inom sitt område. Utbildningens röda tråd är principerna för en hållbar och långsiktig lönsam överenskommelse.

Vi vet att genomtänkta processer och rutiner är avgörande för lönsamma avtal. Under två dagar fyller du verktygslådan med allt du behöver för att lyckas i din profession. Kursen fokuserar på två moment som är avgörande för framgångsrika avtal.

  • Förhandling: Effektiv förhandlingsteknik leder till att alla inblandade parter blir nöjda
  • Affärsjuridiskt: Rätt kunskap i affärsjuridik minimerar dina risker vid avtalsförhandlingen

Under två dagar varvas teorier med diskussioner och praktiska övningar. Du tar med dig egna arbetsrelaterade frågor som du arbetar med under kursens gång. Coaching och feedback från kursledarna leder till nya insikter och förbättrade färdigheter som du kan appliceras i din egen vardag.

I kursen ingår följande:

Dag 1

- Vinna - Vinna, myt eller verklighet
- Förhandlingsprocessen & Förhandlingsteorier
- Styrkepositionering & Maktbalans
- Hur förbereder inköparen sig för den juridiska förhandlingen
- Anbud & Accept, vad är ett slutande av avtal?
- Viljeyttringar & Orena anbud
- Muntliga avtal vs Skriftliga avtal
- Letter of Intent
- Affärsplanering & Förberedelser
- Sonderande förhandlingar
- Förhandlingsvaluta & Variabler
- Köplagen och den Internationella Köplagen
- Konsumentköplagen & Lagen om avtalsvillkor i konsumentförhållanden
- Fullmakt – Befogenhet – Behörighet
- Avtalsskrivning i praktiken

Dag 2

- Bindande avtal eller bara en överenskommelse?
- Speciella avtalsvillkor och prismodeller
- Ogiltighetsgrunder & Oskäliga avtal
- Viten & Skadestånd
- Prissättning & Prismodeller
- Slutförhandling & Förhandlingsutrymme
- Taktisk agenda & Förankringsvärden
- Skräddarsydda standardavtal
- Inköparens egna allmänna villkor
- Vanliga fel och misstolkning av lagen och avtalsvillkor - en repetition
- Förhandlingsteknik för de juridiska frågorna
- Workshop & Reflektion
- Taktiska utspel & Dirty tricks
- Att bädda för nästa möte
- Missbedömning av styrkeförhållanden

Boken

Förhandla från strikta regler till dirty tricks

Pris: 9 900 kronor ex. moms

Förhandla-omslag

Nästa kurstillfälle

Genomförs endast som företagsinternt program under 2019.
Kontakta oss för att komma överens om lämplig tidpunkt för genomförandet.

Kursledare

Bo-Gustafsson

Bo Gustafsson

Har sedan 1982 genomfört kvalificerade utbildningar i affärsförhandling. Parallellt utvecklat och utformat förhandlingsstrategier och varit aktiv vid förhandlingsbordet i ett stort antal affärsförhandlingar.

Viveka Bonde

Viveka Bonde

Viveka har arbetat som advokat i tre jurisdiktioner, dvs. Sverige, Norge och England & Wales. Hon har en gedigen erfarenhet i samtliga dessa jurisdiktioner inom rättsområdena avtalsrätt, köprätt, avtal om säkerheter, bolags- och associationsrätt, immaterialrätt och IT-rätt, samt konsulträtt. I Sverige har hon dessutom upparbetat sig en bred erfarenhet inom offentlig upphandling, samt allmän- och speciell förvaltningsrätt. Viveka arbetar nu som advokat på Bonde Barzey.